magner58: (MAG)
[personal profile] magner58


В першу чергу - допомагаймо пораненим тітушнею активістам, двоє ветеранів російсько-української війни, Олександр Коба (на фото) й так мав поранення, а тут ще 8 ножових туди ж :(


Кременчуцька тітушня - та сама що й у грудні в Києві. Дімон Горовецький (на фото)

даремно не слухав свого часу Балашова https://www.youtube.com/watch?v=m1oXElmHEuE, але до нього по ходу навіть пиздюлі погано доходять https://youtu.be/eBLWsOoA3o0?t=799. Як казав класик "Тобі, я бачу, мало пизди получить, - ти ще хочеш шоб тебе в сраку виїбли" (с) Лесь Подерв'янський

Момент нападу тітушні:
https://youtu.be/YGFLdj22eck?t=2289

Битва з тітушнею та її розгром:
https://www.youtube.com/watch?v=KDsNJ75j-9I
https://www.youtube.com/watch?v=T78IuNfHk7s
https://www.youtube.com/watch?v=tsVAOOuRZS8

Головний силовий актив з нашого боку:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3HxX5kEpqU

Стрім від Громадського Полтави:
https://www.youtube.com/watch?v=YGFLdj22eck

Передісторія отжиму території будинку в законних власників:
https://www.youtube.com/watch?v=MugOkmuEwpM

А ось коротеньке пояснення полтавських судових реалій:
https://www.youtube.com/watch?v=eMQgP5sbjr8
https://www.youtube.com/watch?v=h_2zl0m_-w4

Ситуація для міста типова, на черзі планувався т.з. "льодовий палац" у зеленій зоні на березі Ворскли, недалеко від мого будинку - це коли на тій же Леваді закинутим пустирем стоїть каток, але треба ж прирічну зону, яку потім можна перепрофілювати і захерачити висоток, наче її мало було спотворити розв'язкою яку проклали не збоку, а прямо навпростець через поля й озерця.

Але нахабність відверто бандитських методів по арці схоже стала останньою соломиною.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

magner58: (Default)
magner58

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios